Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GDPR

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.


Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven har förändrats något.

Dataskyddsförordningen omfattar även föreningar vilket ställer högre krav på föreningarnas personuppgiftshantering.


Vi har därför valt att samla informationen på ett ställe,under Dokument, GDPR hittar ni detta.

 
Sponsorer